UTJ கொழும்பு மாவட்டம், இஃப்தார்

ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் கொழும்பு மாவட்ட கிளையினால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட இஃப்தார் மற்றும் மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி கடந்த மே மாதம் 27 ஆந் தேதி மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. கொழும்பு 10, மாளிகாவத்தை பெரிய பிரதீபா மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற இந்த இஃப்தார் மற்றும் சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியில் சுமார் 600 பேர் கலந்து சிறப்பித்தனர். இந் நிகழ்வு அஷ் ஷெய்க் யூனுஸ் தப்ரீஸ் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றதோடு, நிகச்சியில் அஷ் ஷெய்க் ரமீஸ் (ரியாதி) அவர்கள் சிறப்புரை நிகழ்த்தினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *