திஹாரிய ஜாமிஉ அபீபக்கர் கையேற்கப்பட்டது

கடந்த 2017.08.08 வழங்கப்பட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் பலவந்தமாக கைப்பற்றப்பட்டிருந்த திஹாரிய செண்ட்ரல் பிளேஸ் ஜாமிஉ அபீபக்கர் பள்லிவாசல் மீண்டும் தௌஹீத் தரப்பினரிடம் ஒப்படைக்கப் பட வேண்டுமென தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

அந்த அடிப்படையில், சட்ட ஏற்பாடுகள் பூர்த்தியடைந்த நிலையில் இன்று (2017.08.14)  அதன் நிருவாகிகலால் கையேற்கப்பட்டது.

அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *