குருநாகலை மாவட்ட உலமாக்கள் பிரிவு நிருவாக தெரிவு

ஐக்கிய தவ்ஹீத் ஜமாத்திம் கீழ் இயங்கும் “தேசிய உலமாக்கள் கூட்டமைப்பின்” குருநாகலை மாவட்டத்திற்கான புதிய நிருவாகிகளை தெரிவு செய்வத்ற்கான நிகழ்வு 07.08.2017 அன்று பண்டாரகொஸ்வத்த உஸ்மான் இபுனு அப்பான் ஜும்ஆ பள்ளிவாசலில் நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வு ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாத்தின் பொதுச் செயளாலர் ஏ.எல்.எம். மன்சூர் அவர்களின் இடம்பெற்றது.

 

தெரிவான நிருவகிகள்:

தலைவர்:அஷ்ஷெய்க் இஷாக் ரஹ்மானி
உப தலைவர்:அஷ்ஷெய்க் ரமீஸ் ரியாதி
செயலாளர்: அஷ்ஷெய்க் நஸீர் இஸ்மாயில் நூரி
உபசெயலாளர்: அஷ்ஷெய்க் ரமீஸ் தௌஹீதி
பொருளாளர்: அஷ்ஷெய்க் முபாரக் மனாரி
கணக்காளர்: அஷ்ஷெய்க் ரிழ்வான் காஸிமி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *