பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரனம், கம்பஹா மாவட்டம்

ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் கம்பஹா மாவட்ட நிருவாகத்தின் கீழ் இயங்கக் கூடிய பள்ளிவாசல்கள், தஃவா அமைப்புக்களின் ஒத்துழைப்போடு மாவட்ட நிருவாகம் மேற்கொண்ட முயற்சியின் விளைவாக வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நிவரனப் பொருட்களை திரட்டும் முயற்சி வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.

அந்த அடிப்படையில் மாவட்டத்தில் திரட்டப்பட்ட நிவாரன உதவிப் பொருட்களை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கையளிக்கும் நடவடிக்கைகள் இன்று மாவட்ட நிருவாகிகளினதும், ஜமாத்தினரினதும் பங்களிப்புடன் நடைபெற்றது. இந் நிவாரன உதவிகள் வியாங்கல்ல பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இன்று மாலை கையளிக்கப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *