புள்மோட்டை வைத்தியசாலைக்கான நுலம்புவளைகள் கையளிப்பு

டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டு வாடிக்கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு உதவும் வைகையில் ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் முயற்சிகளின் அடுத்த மட்டமாக, புள்மோட்டை வைத்தியசாலைக்கான நுளம்பு வலைகளை கையளிக்கும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது.

இதன்போது ஜமாத்தின் உப தலைவர், செயளாலர், கணக்காளர் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிக குழுவொன்று இதில் கலந்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *