கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான புதிய நிருவாகிகள் தெரிவு

ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான புதிய நிருவாகிகளை தெரிவு செய்வதற்கான நிகழ்ச்சி இன்று (26.03.2017) திஹாரிய ஜாமிஉத் தௌஹீத் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் இடம்பெற்றது. ஜமாத்தின் தேசியத் தலைவர் அஷ் ஷெய்க் அப்துல் வதூத் ஜிப்ரி அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இந் நிகழ்வில் செயலாளர், உப செயலாளர் உள்ளிட்ட தேசிய நிருவாக உருப்பினர்களும், மாவட்டத்தின் பள்ளிவாசல்களின் நிருவாகிகளும் கலந்துகொண்டனர்.

தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய நிருவாகிகளின் விபரம்.

தலைவர் – அஷ் ஷெய்க் ஹஸன் பாரிஸ் (மதனி)

உப தலைவர் – அஷ் ஷெய்க் சித்தீக் (இஸ்லாமி)

செயலாளர் – சகோ. பைஸர்தீன் புஹார்தீன்

உப செயலாளர் –  ஷெய்க் எஸ்.எம். நளீம் (ஸலபி)

பொருளாலர் – சகோ. எம்.ஆர்.எம். ரிப்தி

கணக்காளர் – சகோ. எம்.எம்.எம். நஸார் (ரிஸ்னி)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *