இணைய வகுப்பறை

இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர் வரும் திங்கற்கிழமை முதல் எமது இணைய வகுப்பறையில் பிக்ஹு  பாடத்திற்கான வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன நீங்களும் பயன்பெருவதுடன் உங்கள் நன்பர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்யுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *