பா.உ. ரவி கருணாநாயக அவர்களுக்கு நன்றி…

கண்டி திகன பிரதேசத்தில் கடந்த இனவாதத் தாக்குதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் கண்டி மாவட்ட செயலாளர் அஷ் ஷெய்க் பஸால் (புர்கானி) அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அண்மையில் ஐ.தே.கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (முன்னால் நிதி அமைச்சர்) திரு. ரவிகருணாநாயக்க அவர்கள் ரூபா 100,000.00 பணத்தை கையளித்ததுடன், அவரது சம்பளத்திலிருந்து மாதாந்தம் ரூபா 20,000 வை வழங்க முன்வந்ததையிட்டு அவருக்கு ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத் (UTJ) நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது. அத்தோடு SLTJ அமைப்பினரும் அண்மையில் அஷ்ஷெய்க் பஸால் புர்கானி குடும்மத்தினருக்கு ரூபா 4 இலட்சம் வழங்கியிருந்ததனர். ஐக்கியத் தௌஹீத் ஜமாஅத் அந்த நன்முயற்சிக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.

இவ் விடயம் தொடர்பில் ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத் முன்னால் அமைச்சர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. ரவி கருணாநாயக்க அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தி அனுப்பப்பட்ட கடிதம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *