මෑත කාලයේදී හටගත් ඇතැම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාම් සංවිධානවල ප්‍රකාශනය

මෑත කාලයේදී හටගත් ඇතැම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාම් සංවිධානවල ප්‍රකාශනය

ජාතීන් අතර පවතින බහුත්වය එදා පටන් පැවත එන්නකි. ආගම් අතර පවතින බහුත්වය ද යථාර්ථයකි. සෑම ආගමක්ම මෙම සත්‍යය මුළුමණින්ම පිළිගනියි....
Read More
அண்மைக்கால நிகழ்வுகள் தொடர்பான முஸ்லிம் அமைப்புகளின் பிரகடனம்

அண்மைக்கால நிகழ்வுகள் தொடர்பான முஸ்லிம் அமைப்புகளின் பிரகடனம்

இனங்களின் பன்மைத்துவம் இன்றியமையாததாகும். மதங்களின் பன்மைத்துவம் யதார்த்தமானதாகும். இந்த உண்மைகளை முற்று முழுதாக மதங்கள் அங்கீகரிக்கின்றன. பிற மதங்களை நிந்தனை செய்வதையோ அல்லது புண்படுத்துவதையோ ஒரு போதும்...
Read More
மைய்யவாடிக்குள் செருப்பணிந்து செல்லலாமா..?

மைய்யவாடிக்குள் செருப்பணிந்து செல்லலாமா..?

ஜனாஸாக்களை எடுத்துக் கொண்டோ, அல்லது கப்ருகளை சந்திக்கும் நோக்கிலோ மைய்யவாடிகளுக்குள் செல்லும் போது செருப்பணிந்த நிலையில் உள்ளே செல்ல வேண்டுமா ? அல்லது செருப்புகளை கழட்டி வைத்து...
Read More
ஆண்கள் கரண்டைக்கு கீழ் ஆடை அணியலாமா… ?

ஆண்கள் கரண்டைக்கு கீழ் ஆடை அணியலாமா… ?

இஸ்லாம் வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற ஓர் இனிய மார்க்கம். அதன் சட்ட திட்டங்களை எடுத்து நடப்பதற்கு எளிய மார்க்கம். இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்று நபியவர்கள் வாழ்ந்து...
Read More
தலைமையக முகவரி மாற்றம்

தலைமையக முகவரி மாற்றம்

இதுவரை காலமும் 104/1/2, தெமடகொட வீதி, கொழும்பு 09 எனும் முகவரியில் இயங்கி வந்த ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தில் தலைமை அலுவலகம் 2019 ஜனவரி மாதம் முதல்...
Read More
இளைஞர் செயலமர்வு – தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

இளைஞர் செயலமர்வு – தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்

இன்றைய தினம் (16.12.2018) ஞாயிற்றுக்கிழமை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் முஸ்லிம் மஜ்லிசுடன் இணைந்து இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அரபு மொழி பீடத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் இளைஞர்களுக்கான ஒருநாள் வழிகாட்டல்...
Read More
தென்மாகாண ஸலஃப் உலமாக்களுடனான சந்திப்பு

தென்மாகாண ஸலஃப் உலமாக்களுடனான சந்திப்பு

கடந்த 2018/12/06 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத் மத்திய செயற்குழுவுக்கும் தென்மாகாண ஸலஃப் உலமாக்கள் ஒன்றியத்தின் நிர்வாகத்திற்குமிடையிலான சிநேகபூர்வ கலந்துரையாடலொன்று காலி இபுனு அப்பாஸ்...
Read More
குருநாகலை மாவட்ட இஜ்திமா

குருநாகலை மாவட்ட இஜ்திமா

ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத் குருநாகல் மாவட்ட நிருவாகமும், UTJ நிக்கவெரட்டிய கிளை ஜாமிஉத் தௌஹீத் நிருவாகமும் இணைந்து கடந்த 2018/11/03 ஆம் திகதி நிக்கவெரட்டியவில் நடத்திய மாபெரும்...
Read More

ஜமாஅத் செய்திகள்

கிளைச் செய்திகள்

 • பொலன்னறுவை மாவட்ட நிருவாகிகள் மீள்தெரிவு

  பொலன்னறுவை மாவட்ட நிருவாகிகள் மீள்தெரிவு

  பொலன்னறுவை மாவட்டத்திற்கான புதிய நிருவாகிகள் தெரிவுப் பொதுக்கூட்டம் சுங்காவில் தாருல் ஹுதா ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் 13.01.2019 அன்று மு.ப. 9:30 மணியளவில் நடைபெற்றது. இதில் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் …மேலும் »
 • அநுராதபுரம் (மேற்கு) மாவட்ட நிருவாக மீள்தெரிவு

  அநுராதபுரம் (மேற்கு) மாவட்ட நிருவாக மீள்தெரிவு

  அநுராதபுரம் (மேற்கு) மாவட்டத்திற்கான புதிய நிருவாக தெரிவுப் பொதுக்கூட்டம் 12/01/2019 சனி மாலை 7:30 மணி தொடக்கம் கெகிராவை தௌஹீத் ஜமாஅத்தில் (KTJ) நடைபெற்றது. மாவட்டத்தின் மேற்குப் …மேலும் »
 • குருநாகலை மாவட்ட இஜ்திமா

  குருநாகலை மாவட்ட இஜ்திமா

  ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத் குருநாகல் மாவட்ட நிருவாகமும், UTJ நிக்கவெரட்டிய கிளை ஜாமிஉத் தௌஹீத் நிருவாகமும் இணைந்து கடந்த 2018/11/03 ஆம் திகதி நிக்கவெரட்டியவில் நடத்திய மாபெரும் …மேலும் »
 • UTJ கொழும்பு மாவட்டம், இஃப்தார்

  UTJ கொழும்பு மாவட்டம், இஃப்தார்

  ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் கொழும்பு மாவட்ட கிளையினால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட இஃப்தார் மற்றும் மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி கடந்த மே மாதம் 27 ஆந் தேதி மிகச் சிறப்பாக …மேலும் »
 • மன்னார் IDC மீதான தடை நீக்கம்

  மன்னார் IDC மீதான தடை நீக்கம்

  ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாத்தின் மன்னார் மாவட்ட நிருவாகத்திற்குட்பட்ட மன்னார் நகர கிளையான “இஸ்லாமிய தஹ்வா நிலையம்” IDC (ISLAMIC DAHWA CENTRE) மீது பொய்க்குற்றச்சாட்டு சோடிக்கப்பட்டு பிரதேசப் …மேலும் »

கட்டுரைகள்

சமூக சேவைகள்

 • திகன காணி கையளிப்பு

  திகன காணி கையளிப்பு

  திகன் பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற கலவரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத் பல உதவிகளையும் நிவாரனங்களையும் வழங்கியமை அனைவரும் அறிந்ததே. …
 • வெள்ள அனர்த்த நிவாரனம், நாத்தாண்டிய

  வெள்ள அனர்த்த நிவாரனம், நாத்தாண்டிய

  அண்மையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் நாத்தாண்டிய, தும்மோதர கிராமமும், பாதிக்கப்பட்டது. கிணறுகளில் வெள்ளம்பாய்ந்ததால் கிணறுகள் மாசடைந்துள்ள நிலையில் அன்றாட தண்ணீர் தேவையைப்பூர்த்தி …
 • வெள்ள அனர்த்த நிவாரனம், கொட்டாரமுல்லை

  வெள்ள அனர்த்த நிவாரனம், கொட்டாரமுல்லை

  அண்மையில் பெய்த கடும்மழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் நாத்தாண்டிய தேர்தல் தொகுதியில் அமைந்துள்ள கொட்டாரமுல்ல கிராமத்தின் ஒரு பகுதி நீரில் …
 • இரத்ததான முகாம், UTJ கம்பஹா மாவட்டம்

  இரத்ததான முகாம், UTJ கம்பஹா மாவட்டம்

  ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாஅத்தின் கம்பஹா மாவட்ட கிளையின் ஏற்பாட்டில் இன்று (08.04.2018 ஞாயிற்றுக் கிழமை) திஹாரிய ஜாமிஉத் தௌஹீத் ஜும்ஆ …
 • கின்னியா MOH இற்கு முச்சக்கரவண்டி கையளிப்பு

  கின்னியா MOH இற்கு முச்சக்கரவண்டி கையளிப்பு

  கடந்த 2017ம் ஆண்டு கிண்ணியா பகுதியில் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஐக்கிய தௌஹீத் ஜமாத் (United Thowheedh Jama’ath) …